Sveriges insats för att bevara Finlands självständighet var avgörande

En tredjedel av Sveriges flygvapen bekämpade Sovjet i norra Finland.

Norden är en region där tre länder är med i Nato, medan två är alliansfria; där tre (men inte desamma) är med i EU och två med i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det finns fem olika valut...