Erdoğans väg mot diktator

Bild: Pressbild

Journalisten Tom Kankkonens bok Erdoğan är mer än bara en personhistoria. Kankkonens ambition är att visa hur det går att med demokratiska medel så småningom urvattna demokratin.

Det kan låta paradoxalt. Men redan i förordet till boken Erdoğan sammanfattar Tom Kankkonen Turkiets till synes demokratiska väg från en sekulariserad stat till ett envälde med religiösa förtecken. Oc...