Erbjud HPV-vaccin också åt pojkar

Bild: Wilfred Hildonen

THL rekommenderar nu att HPV-programmet utökas så att det gäller alla ungdomar.

I dag firar vi den internationella HPV-dagen för att öka medvetenheten av papillomvirusets verkningar. Ungefär åtta av tio personer blir smittade av viruset någon gång under sin livstid. Papillomviruset har bevisats orsaka livmoderhalscancer, flera typer av cancer vid könsorgan, strup- och muncancer och den lättsmittande könssjukdomen kondylom, som också förnyar sig lätt hos både män och kvinnor. HPV-vaccinet borde därför tas upp i det nationella vaccinationsprogrammet förutom åt flickor också till pojkar för att erbjuda skydd åt alla ungdomar.

Enligt en färsk rapport publicerad av en expertgrupp från Institutet för hälsa och välfärd, THL, är sjukdomsbördan som HPV orsakar märkbar. THL uppskattar att man kunde avvärja upp till 300 cancerfall årligen med att vaccinera både flickor och pojkar och samtidigt förebygga en stor del av fallen av kondylom. 

I Finland erbjuds ändå inte HPV-vaccinet jämlikt åt alla ungdomar. Sedan 2013 har HPV-vaccinet erbjudits åt flickor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, men täckningsgraden har ändå förblivit låg. Dessutom finns det märkbara regionala skillnader i hur stor andel av flickorna som blivit vaccinerade. För att vi ska kunna bli av med viruset helt och hållet måste täckningsgraden vara tillräckligt hög i samtliga delar av landet. I Finland har vi gjort exemplariskt screeningarbete för livmoderhalscancer redan under flera årtionden och detta arbete ska vi fortsätta med parallellt med det nationella vaccinationsprogrammet.

Vi har kunnat mäta HPV-vaccinets säkerhet både i internationella och inhemska undersökningar. Vaccinets trygghet bevisades också i Världshälsoorganisationen WHO:s utredning från 2017. En färsk undersökning från THL har även bevisat att HPV-vaccinet inte orsakar någon ökning av autoimmuna sjukdomar.

THL rekommenderar nu att HPV-programmet utökas så att det gäller alla ungdomar. Social- och hälsovårdsministeriet fattar besluten om vilka vaccin som tas med i det nationella vaccinationsprogrammet. Riksdagen beslutar om finansieringen. I Sverige gjorde Folkhälsomyndigheten en rekommendation om ett könsneutralt HPV-vaccinationsprogram redan 2017. I Norge påbörjades vaccineringen av pojkar 2018 och i Danmark blir vaccinationsprogrammet könsneutralt i juli i år.

Också i Finland borde HPV-vaccinet erbjudas jämlikt åt både flickor och pojkar som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Budgetmedel för ändamålet borde beviljas så snabbt som möjligt. Det sparar vi på i det långa loppet, framför allt i förhindrandet av onödigt insjuknande och mänskligt lidande.

Veronica Rehn-Kivi
 riksdagsledamot (SFP), ordförande för riksdagens vaccinationsgrupp

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning