Epidemins effekter: Allt fler känner sig ensamma – vart femte läkarbesök har ställts in

I Helsingfors upplever cirka 45 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början, enligt Institutet för hälsa och välfärds undersökning. Bild: Catariina Salo/SPT

Känslan av ensamhet har ökat i hela landet sedan coronaepidemins början. Mest har den ökat i Helsingfors där nästan 45 procent uppger att man känner sig mer ensam.

Det finns tydliga skillnader i hur coronaviruset har påverkat olika delar av landet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på onsdagen. Resultatet framgår av en nationell undersökning som institutet har genomfört under hösten.

I Nyland har till exempel effekterna på läkarbesök och vardagsliv varit mest påtagliga. I Östra Nyland har vart tredje vårdbesök hos läkare eller sjukskötare inte förverkligats som planerat sedan början av mars. Motsvarande andel i hela landet är drygt 20 procent.

I Helsingfors, Vanda-Kervo och Västra Nyland har inställda läkarbesök rapporterats av var fjärde person som fyllt 55 år. I Norra Österbotten rapporterades minst ändringar i planerade vårdbesök, 15 procent.

"Inställda eller flyttade besök orsakar oro, eftersom hopande av servicebehov och uppskjutande av vård kan orsaka förvärrade hälsoproblem och ökat behov av hjälp på lång sikt", säger Anna-Mari Aalto, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.

Ökad ensamhet värst i Helsingfors

Enligt undersökningen upplever var femte person i åldern 20-74 att epidemin har försämrat den ekonomiska situationen åtminstone i någon mån. De ekonomiska effekterna syns bäst i huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Lappland.

Institutet för hälsa och välfärd skriver att den ökade upplevelsen av ensamhet är utspridd runtom i landet. Däremot har den ökat mest i Helsingfors där nästan 45 procent av de som svarat på enkäten upplever att ensamheten har ökat. Motsvarande nationella siffra är drygt 30 procent.

Helsingforsborna har också berörts mest av ökat distansarbete med ett genomsnitt på knappt 75 procent. Motsvarande andel i hela landet är 48 procent.

Äldre motionerade mindre

Sedan coronaepidemins början har den dagliga motionen bland personer över 80 år minskat. Katja Ilmarinen, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att observationen är oroväckande eftersom korta pauser i motionsrutinerna snabbt kan försämra funktionsförmågan hos äldre.

"Å andra sidan motionerar cirka 10 procent av personer över 80 år till och med mer än tidigare, vilket innebär att en del av de äldre har haft resurser att reagera på den förändrade situationen", säger Ilmarinen.

Dessutom uppgav över 40 procent av personer i samma åldersgrupp att ensamheten ökat under epidemin. Bland personer i åldern 20–69 var motsvarande andel lite på 30 procent.

Coronaepidemin och dess begränsningar har dessutom ytterligare försämrat situationen för personer med funktionsnedsättning, visar undersökningen. Till exempel uppgav fler personer med funktionsnedsättning – nästan 30 procent – att ett vårdbesök hade flyttats eller ställts in, medan motsvarande siffra för resten av befolkningen var 22 procent.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats kan du ta del av alla resultat områdesvis.

I Helsingfors upplever 43,9 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

I Västra Nyland upplever 34,7 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

I Östra Nyland upplever 31,2 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

I Österbotten upplever 35,5 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

I Mellersta Österbotten upplever 28,1 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

I Egentliga Finland upplever 35,1 procent en ökad känsla av ensamhet sedan epidemins början.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning