Entimmeståg ett måste om Esbo vill ha stadsbana – SFP säger nej

Kritiker av entimmeståget befarar att trafiken på kustbanan blir glesare och att tåget i framtiden inte stannar till exempel i Karis. Bild: Lina Enlund/HBL-arkiv

Ska Esbo stad gå med i planeringen av entimmeståget som i framtiden ska köra mellan Helsingfors och Åbo genom Esbo och Salo? De stora partierna i Esbo säger ja medan SFP ställer sig på tvären.

Frågan om Esbo stad ska vara med om planeringen av entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo delar stadens beslutsfattare. Stadsstyrelsen i Esbo beslöt för en tid sedan att ge grönt ljus för en medverkan i planeringen.

Det var meningen att stadsfullmäktige skulle behandla frågan på sitt möte på måndagen, men frågan har skjutits upp tills vidare. Fullmäktiges största parti, Samlingspartiet, ställer sig ändå bakom projektet.

– Det är ett nationellt projekt som är betydande för Esbo. Om kommunerna inte går med i entimmeståget är risken överhängande att stadsbanan mellan Alberga och Köklax hamnar långt ner i prioriteringen. Stadsbanan är ett projekt som är oerhört viktigt för Esbo, säger Samlingspartiets fullmäktigeledamot Henrik Vuornos.

Finns det inte en risk för att entimmeståget utarmar trafiken på kustbanan?

– Jag tror inte det. Om Kyrkslätt och Raseborg växer som väntat så tror jag definitivt att VR har ett intresse av att upprätthålla trafiken på kustbanan också, säger Vuornos.

De grönas Mikki Kauste beskriver sig själv som en vän av spårbunden trafik. Han ställer sig ändå frågande till varför Esbos andel i planeringen ska vara så stor, men tror att entimmeståget är ett måste.

– Om vi ska få i gång andra projekt krävs det att vi understöder entimmeståget. Vill vi ha statliga medel för stadsbanan kan vi inte bromsa projektet. Säger vi nej till entimmeståget säger vi också nej till stadsbanan som är för oss det viktigaste projektet eftersom banan främjar Esbos stadsplanering. Jag tror inte att kustbanan blir en glest trafikerad bana eftersom den har en viktig funktion som en bana för trafik till och från arbetsplatser i hela regionen.

SFP: Satsa på kustbanan

Svenska folkpartiet i Esbo och i de andra berörda nyländska städerna och kommunerna har konsekvent motsatt sig entimmeståget. Esbo gynnas inte alls av entimmeståget anser SFP:s representanter.

– Vi ser ingen logik i att Esbo borde gå med i finansieringen eller planeringen eftersom tåget inte gynnar Esbo på något sätt och kopplingen till stadsbanan är flummig. Entimmeståget är inte ett tåg som kör på en timme och dessutom stannar inte tåget i Esbo. Vi anser att man borde satsa på kustbanan, säger SFP:s fullmäktigeledamot Bo Lönnqvist.

Enligt honom finns det en överhängande risk för att de västnyländska städerna och kommunerna drabbas hårt om tåget till Åbo tas bort från kustbanan.

När banan är klar kan tåget som mest gå i 300 kilometer i timmen, och sträckan mellan Kuppis och Böle tar lite mer än en timme.

Planeringskostnaderna för entimmeståget beräknas uppgå till 75 miljoner euro. Staten står för 51 procent av kostnaderna, resten står kommunerna för:

Åbo stad, 10,25 miljoner euro

Esbo stad, 10,25 miljoner euro

Helsingfors stad, 5,8 miljoner euro

Salo stad, 3,74 miljoner euro

Lojo stad, 3,74 miljoner euro

Vichtis kommun, 3,74 miljoner euro

Kyrkslätt kommun, 0,38 miljoner euro.

I nuläget finns ingen tidtabell för när byggandet ska komma i gång.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning