Ensidigt men inte onyanserat om eutanasi

Magnus, Inga och Ingas dotter. Inga önskar att hon ska kunna få eutanasi när hon känner att livet inte längre är värt att leva. Bild: Olof Film Ab

Med rätt att dö är en välgjord och stundtals upprörande dokumentärserie. Även om de som är emot eutanasi inte får komma till tals med sina bästa argument, skymtar ändå ämnets komplexitet och problematik via dem som medverkar.

Dödshjälp är ett svårt ämne, och hittills är det få länder som valt att slå in på denna väg. Men faktum är att opinionen i samhället verkar bli allt starkare för att människan ska ha rätt att besluta...