Ensidiga världsbilder i flerstämmiga sånger

"Jag har ingenting emot traditioner och jag älskar den nationalromantiska körrepertoaren (och landsbygden), men ändå undrar jag om körrepertoarens världs- och människobild borde breddas och medvetet göras flerstämmigare."

Körvärlden är inte så jämställd som körsångare själva gärna vill låta påskina när de beskriver sin hobby. Den här illusoriska jämställdheten grundar sig åtminstone delvis på körernas traditionella rit...