Ensidig bild av stämningen

Om man vill ha respekt lönar det sig att först själv lära sig respektera andra, både elever och lärare!

Olämpligt beteende, kränkande kommentarer och ansvar för varje individs välmående. Det är ämnen som Ida Burgmann tar upp i sin insändare "God trivsel i skolan är årets största skämt" (HBL Debatt 1.4). Synvinkeln ur vilken dessa betraktas är hur som helst snedvriden. I insändaren lyfts enbart lärarnas roll fram i det här sammanhanget, elevernas egen roll betonas inte över huvud taget.

I skolan liksom i samhället i övrigt har man gemensamma spelregler hur man bemöter varandra. Rektorns uppgift är att ta tag i olägenheter och få en dialog till stånd, vilket bevisligen har fungerat med tanke på alla de positiva förändringar som skett under det gångna halvåret. Rektorn kan inte ta hela ansvaret för vare sig sina vuxna kollegors eller nästan vuxna elevers bristfälliga beteende.

Burgmanns insändare är genomgående negativ och ger en mycket ensidig bild av stämningen i Ekenäs gymnasium. Positiva förändringar, som trivsammare skolmiljö och lärarnas överlag starka vilja att hjälpa eleverna, tas inte upp över huvud taget. I stället blir ett fåtal lärares klumpiga beteende en generalisering av stämningen i skolan överlag. Som elev i Ekenäs gymnasium kan jag konstatera att bilden som insändaren ger av skolan är förvrängd. En utomstående kan lätt gå i fällan om hen okritiskt tar till sig denna propaganda.

Huruvida artikeln – som så strategiskt skrevs och publicerades just innan rektorsvalet – påverkade valet av rektor i Ekenäs gymnasium går det bara att spekulera kring. Faktum är ändå att den nuvarande rektorn inte fick fortsätta på rektorsposten, utan man valde en utomstående person till tjänsten. Yttrandefrihet är tätt ihopkopplat med ansvar, och varje ogenomtänkt påstående vi slänger ur oss påverkar oundvikligen människorna runt omkring oss.

"De har ett av de största ansvaren i världen …" skriver Burgmann i sin insändare, och syftar på lärarna. Faktum är att detta gäller oss alla; vi ansvarar alla för vårt agerande och konsekvenserna det får. Om man vill ha respekt lönar det sig att först själv lära sig respektera andra, både elever och lärare!

Linnéa Molander, abiturient, Ekenäs gymnasium

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning