Ensidig bild av Afrika

Bild: Hildonen

Urbaniseringen är åtminstone ännu inte en i sig världsomfattande målsättning.

Helsingin Sanomat hade en artikel om att ekonomisk tillväxt uppnås i större utsträckning då samhällsutvecklingen sker i takt med tilltagande urbanisering. Konebolagets vd Henrik Ehrnrooth noterar att i Kina har 300 miljoner människor flyttat från landsorten till städerna under 15 år. Ehrnrooth tycker att detta är en världsomfattande tendens och att det både i Kina och Indien är en av orsakerna till den ekonomiska tillväxten. Och samma trend ser vi nu i Afrika, tillägger han.

Uppfattningen är förmodligen nära sanningen, då vi talar om den mera industrialiserade världen. Men att nämna Afrika i detta sammanhang utan närmare observationer ger uttalandet om världsomfattande fördelar av urbaniseringen en ensidig och därför inte riktig tolkning av frågan. Ehrnrooth nämner att 200 000 människor flyttar varje dag till en stadsmiljö. Men hur många av dessa inflyttare måste inte placera sig i de stora och primitiva slumområden som befinner sig i utkanterna av till exempel Lima, Nairobi, Johannesburg, Manila, Mumbai och Dhaka? Dessa tillflyktsställen för fattiga landsbor är oftast ingen förbättring av livsvillkoren.

Av invånarna i ovannämnda städer i Afrika, Asien och Latinamerika är det tyvärr ingen liten del vars livsvillkor är undermåliga. Förhållandena i slummen är ofta ganska skrämmande, hygienen är mycket bristfällig, det råder trängsel, och i många fall kan man utsättas för olidlig hetta eller köld. I värsta fall kan behovet av både dricksvatten och tvättvatten bereda svårigheter, och det som vi i länder med högre levnadsstandard anser som en självklarhet, nämligen tillgång till wc är långt ifrån självklart i slumkvarter. Det är allmänt att hela frågan ses som ett tabu, och därför görs inte mycket för att råda bot på problemet.

Således är urbaniseringen åtminstone ännu inte en i sig världsomfattande målsättning. En måttlös ström av folk till städerna, om det inte finns resurser att ordna drägliga boendeförhållanden, är inte till nytta för folk. Då det för företagsamheten och administrationen behövs arbetskraft utöver det som finns tillgängligt, bör inflyttarna beredas acceptabla boningar. Saken är dock inte lätt att lösa emedan fri rörelse tillhör rätten för var och en. Men det kunde finnas regler för hurudana boendestrukturer som kan tillåtas då stora mängder av nykomlingar slår sig ned i tätortsbebyggelser.

För att hindra onödigt omfattande inflyttning till städerna i utvecklingsländerna är den bästa lösningen att även landsortsbefolkningen förstår sig på familjeplanering. Endast så många barn att jordplätten förmår livnära barnaskaran så att inte för många ur familjen behöver lämna sitt hemman och bege sig till okända och ovissa öden som i dag råder i överbefolkade städer i många utvecklingsländer.

Harry Blässar Generalkonsul, Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22