Ensemble intercontemporain infriade förväntningarna

Melodier och rytmer med ursprung i olika musiktraditioner dök upp ur ett mjukt buller, som ändå var kontrollerat in i minsta detalj under Ensemble intercontemporains konsert. Bild: Maarit Kytöharju

Musikerna spelade med berömvärd precision när den franska nymusikensemblen gästade Musikhuset.

Franska Ensemble intercontemporain besökte senast Finland för nästan tio år sedan, under Helsingfors festspel i augusti 2009. De två konserterna dirigerades då av ensemblens grundare Pierre Boulez (19...