Ensampappor lever osunt – löper högre risk än ensammammor att dö i förtid

Av enkätsvaren att döma hade ensampapporna en mer osund livsstil än andra föräldrar.Bild: Mostphotos

Ensamstående pappor löper en betydligt högre risk att dö i förtid, jämfört med ensamstående mammor eller föräldrar som lever i ett förhållande, enligt ny forskning. En ohälsosam livsstil tros vara en förklaring.

Ensamstående pappor löper en betydligt högre risk att dö i förtid, jämfört med dito mammor. Det konstaterar kanadensiska forskare i tidskriften The Lancet.

– Vår forskning visar att ensamstående pappor har högre dödlighet, vilket visar att det finns ett behov av åtgärder för att hitta och stötta dessa män, säger artikelns huvudförfattare, Maria Chiu vid University of Toronto, till tidskriften.

Dubbel risk

I den aktuella forskningen utgick forskarna från drygt 40 000 personer som ingick i hälsoundersökningen Canadian Community Health Survey. Bland dessa fanns 871 separerade eller frånskilda pappor som levde ensamma med ett eller flera barn under 25 år. Där fanns också 4 590 ensamstående mammor, 16 341 fäder som levde med en partner samt 18 688 mammor som levde med en partner.

Deltagarna, som i snitt var 41–46 år gamla, fyllde också i en enkät om hur de åt, rörde sig och drack alkohol.

När deltagarna i snitt (median) hade följts i elva år hade 693 personer dött, var av 35 ensamstående pappor. Enligt forskarna motsvarar detta 5,8 dödsfall per 1 000 personår. Motsvarande siffra för sammanboende pappor var 1,9 – medan den för ensamstående mammor var 1,7. För mammor som levde tillsammans med en partner var risken som allra lägst. I denna grupp var antalet dödsfall per 1 000 personår endast 1,2.

Efter att ha justerat för diverse faktorer, som ålder, var risken för en ensamstående pappa att dö i förtid mer än dubbelt så hög, jämfört med andra föräldrar, skriver forskarna.

Samma i Sverige

Exakt varför det är så vet forskarna inte, men av enkätsvaren att döma lever dessa män mer osunt jämfört med andra föräldrar. De äter sämre och dricker mer alkohol vid ett och samma tillfälle.

För drygt tio år sedan presenterades en svensk studie som visade på ett liknande resultat: den ensamma pappan lever farligt och löper högre risk att dö, jämfört med ensamma mammor.

"Samtidigt är det viktigt att se de positiva effekter som barn i hushållet har. I den svenska studien hade ensamstående pappor inte den högsta risken att dö. Den fanns bland pappor som inte lever tillsammans med sina barn och bland barnlösa män som lever ensamma", skriver Rachel Simpson vid University of Oxford i Storbritannien, som inte var involverad i den aktuella forskningen, i en kommentar.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00