Enorm rädsla för vad Maria kan göra med treenigheten

Både upphöjandet och censurerandet av Maria kan ses som patriarkala strävanden för att förhindra maskuliniteter att förtvina.

Tyvärr verkar det nog så att om vi inte ser med trons ögon utan granskar faktabetonade källhänvisningar antas Maria vara mellan 12 och 14 år. Också pojkar på den tiden bortlovades tidigt, i samma ålder.

En teori om jungfruligheten är att Maria var en "tempeljungfru" som rymt från sitt värv som skådespelare i hieros gamos-dramat – det heliga äktenskapet mellan gud och gudinna/hustru/Jerusalem. Och att det var där hon blivit gravid – med "Gud".

Under polyteistiska perioder i judendomens historia har hieros gamos dramatiserats i templet. Gudsbilden har inte alltid varit av en Herre som är singel, utan Jahve har haft kvinnlig partner eller motpart som på arkeologiska lerskärvor kallas för Ashera (Jahve och hans Ashera).

Marias ålder torde vara sådan att vi kan beteckna hennes situation som tonårsgraviditet. Och enligt modern kunskap om kropp och knopp som för ung både fysiskt och mentalt.

Men observeras bör att i de grekiska mytologierna innebar jungfru inte orörd eller asexuell utan fri, självständig. Den så kallade Mariakulten med ståhej kring kristna Maria etablerades först då kristendomen blev Romarrikets statsreligion flera hundra år efter Jesu födelse då det äntligen fanns andrum från martyrskap och förföljelse. Tanken att Maria var en vanlig kvinna som upphöjdes till ett kosmiskt uppdrag att föda världens befriare måtte ha provocerat män i kristendomen.

När tron fick maktställning blev Maria hajpad och uppskruvad till något inte möjligt för vanliga kvinnor att identifiera sig med. En smart strategi för att hindra kvinnor att få religiösa poster som i den tidiga urkyrkan har varit fullt möjligt. Det blev uteslutande prästerskapet (männen) som såg henne som förebild för sig själva som "Ordets tjänare och födare".

I praktiken har kvinnor ändå oberoende ålder sett Maria som sin beskydderska i högre mån än de maskulina Gud och Jesus. Åtminstone i katolska och ortodoxa kyrkan. Protestantiskt och vidare frikyrkligt har Maria strippats på sina attribut för att hon inte ska förväxlas med gudinnor och tillbes. Rädslan för vad Maria kan göra med den mansdominerade treenigheten Fader – Son – Helig Ande är fortfarande enorm. Både upphöjandet och censurerandet av Maria kan ses som patriarkala strävanden för att förhindra maskuliniteter att förtvina.

Monika Pensar, Helsingfors

Diskussionen om jungfru Maria är avslutad. Red.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning