Enorm avkastning för statens placeringsbolag Solidium – värdet uppe i 8,5 miljarder

Solidiums vd Kari Järvinen Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Statens placeringsbolag Solidium fick en hög avkastning på sina aktieinnehav under den andra halvan av fjolåret. Avkastningen var hela 25 procent och värdet på Solidiums innehav uppgick till 8,5 miljarder vid slutet av året. För ett år sedan låg värdet på 7,3 miljarder.

Det är framförallt stålbolagen Outokumpu och SSAB som står bakom tillväxten.

– Under den andra halvan av 2016 skedde en klar uppgång på aktiemarknaden och i synnerhet stålbolagen Outokumpu och SSAB hade en mycket bra aktieutveckling. Återhämtningen av metallmarknaden samt bolagens egna åtgärder för att stöda lönsamheten syntes i bolagens värdeutveckling som var bättre än hos de jämförbara bolagen, säger Solidiums vd Kari Järvinen i ett pressmeddelande.

Outokumpus kurs steg med 126 procent under juli–december medan SSAB steg med 74 procent. I och med kursökningen är Solidiums innehav i Outokumpu nu värt 927 miljoner euro. Det är endast innehaven i Sampo och Stora Enso som är värda mer.

Teleoperatörerna Elisa och Telia uppvisade den svagaste utvecklingen, deras kurs backade en aning.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning