Enligt ny lag kan barnet ges rätt att träffa närstående

Lagen om vårdnad och umgängesrätt förnyas. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Växelvist boende är med i den nya lagen.

I december träder en ny lag om vårdnad om barn och umgängesrätt i kraft, skriver Justitieministeriet i ett pressmeddelande. Presidenten förväntas stadfästa lagen på fredag.

I den nya lagen preciseras vårdnadshavarnas skyldighet att skydda barnet mot våld och att vårda relationer med personer som står barnet nära. Växelvist boende, alltså att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, skrivs in i lagen och barnet kan ges rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära, skriver ministeriet.

Rättslig behandling av vårdnadstvister ska bli snabbare och det ska bli lättare för barnet att delta i behandlingen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning