Enklare åtal

"Intresserar inte yttrandefriheten? Hur går det med oss som skriver insändare? Det gör väl ingen som yrke. Ska människor i förtroendeuppdrag få trakasseras lättare?"

En lagändring förbereds, skriver HBL 11.2, som ska ge ett bättre skydd åt vissa personer mot hot och trakasserier.

Utan att ha studerat juridik, tycker jag att en grundprincip vore att alla är lika inför lagen. Till exempel en journalist som blir trakasserad för vad hen skriver, behöver inte själv väcka åtal utan det skulle falla under allmänt åtal. Sålunda får pressfriheten ett bättre skydd. Det är ju bra. Men det verkar som det skulle räcka eftersom artikeln inte innehåller någon som helst kritik. Kanske en tröst för skribenten Anna Svartström, att Helsingin Sanomat för en tid sedan skrev om samma sak lika kritiklöst.

Intresserar inte yttrandefriheten? Hur går det med oss som skriver insändare? Det gör väl ingen som yrke. Ska människor i förtroendeuppdrag få trakasseras lättare? Hur är det med kandidater som ställer upp för val? Kunde väl förstå om vissa fall kunde betraktas som gjorda under "försvårande omständigheter" med motsvarande påföljder, men att stifta lagar som lämnar de flesta utanför, är minst sagt underligt.

Per-Olof Öller Helsingfors

SVAR: HBL har bevakat frågan om hatretorik och riktade trakasserier i flera artiklar. Den som insändarskribenten lyfter fram handlar om att Justitieministeriet bereder ett lagförslag som går ut på att olaga hot skulle falla under allmänt åtal "när det riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter". Det gäller alltså oberoende av yrkesgrupp.

I en tidigare artikel har vi bland annat lyft fram professor Päivi Korpisaaris ifrågasättande av att riktade trakasserier gentemot just vissa yrkesgrupper skulle kriminaliseras. HBL fortsätter att skriva om frågorna.

Anna Svartström reporter

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning