Enkäter visar delade åsikter om Nato-folkomröstning

Bild: Maarit Lehto

Två nya undersökningar ger en motstridig bild av finländarnas inställning till en eventuell Nato-folkomröstning. Enligt Yles kartläggning vill en majoritet ha en folkomröstning, medan en motsvarande undersökning gjord av MTV och Aamulehti visar motsatta siffror.

48 procent av dem som svarat på Yles enkät vill ha en folkomröstning gällande Finlands Nato-medlemsskap, medan 40 procent vill låta beslutsfattarna bestämma. En liknande enkät gjort av MTV och Aamulehti ger ett motsatt resultat: 42 procent vill rösta, 47 vill inte.

I Yles undersökning var stödet för en omröstning starkast bland över 65-åringar och låginkomsttagare. Däremot motsätter sig över hälften av dem som tjänar över 45 000 euro om året en folkomröstning. Negativ inställning hade också tjänstemän, chefer, experter och företagare.

Olika tillvägagångssätt ger olika resultat

Yles undersökning är gjord av Taloustutkimus via telefonintervjuer under tidsperioden 27.6–5.7. Enligt Yle svarade 1 600 finländare från olika delar av Finland på enkäten och felmarginalen var +/- 2 procentenheter. MTV:s och Aamulehtis undersökning är gjord av Corefiner 29.6–4.7 och svarades av 1 260 personer. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter. Corefiners undersökning är gjord som en webbenkät varefter ett urval motsvarande Finlands befolkning har gallrats ur.

Enligt Yles analys kan ett annorlunda tillvägagångssätt ha orsakat en betydlig variation i bland annat de svarandes ålder, utbildning, ålder och hemort. Också innehållet i undersökningarna har varit annorlunda, Yles undersökning har bara frågat de svarandes åsikt om Nato-omröstning medan MTV:s och Aamulehtis enkät också kartläggt allmänna åsikter om Nato och EU.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning