Enkät visar varför finländska unga dricker mindre

Det finns en oro för att den nya alkohollagen ska öka alkoholkonsumtionen bland de unga. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL finns det inget som tyder på att cannabis ersätter alkohol bland de finländska ungdomarna.

Den europeiska enkäten Espad har gjorts bland sextonåringar var fjärde år sedan 1995. I Finland visar den att ungdomarnas alkoholkonsumtion har minskat.

Orsakerna är främst tre.

– Det är svårare att komma över alkohol. THL noterar att konsumtionen minskat under en tid med ökad kontroll av alkoholreklam och alkoholköparnas ålder.

– Föräldrarnas attityd har blivit striktare. Allt färre köper alkohol till ungdomarna, medan allt fler har koll på var barnen rör sig på fritiden.

– Umgänget med vännerna kopplas inte längre till alkohol i lika stor utsträckning. Bland annat spel och sociala medier har förändrat hur de unga umgås.

Enkäten tyder däremot inte på att cannabisanvändning skulle ha ersatt alkoholkonsumtionen, enligt THL:s pressmeddelande.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46