Enkät visar: Dyrt att studera på andra stadiet

Bild: Mostphotos

Tre av fem upplever att kostnaderna för studier på andra stadiet innebär ekonomiska svårigheter.

Närmare 60 procent av dem som studerar på andra stadiet uppger att studiekostnaderna inneburit ekonomiska utmaningar för dem eller deras familjer.

Ungefär 13 procent upplevde utmaningarna som stora.

Det framgår av en enkät som Rädda Barnen gjort.

Vidare ansåg 66 procent att kostnaderna för studier på andra stadiet är oskäliga och 59 procent att studierna även i verkligheten borde vara avgiftsfria för de studerande.

Nästan var fjärde person som svarade uppskattade att hen hade betalat 3 000 euro eller mer för studierna. Det är framför allt läroböcker och datorer som krävs i gymnasiet som orsakar kostnaderna. Även examensavgifter och arbetskläder och verktyg som krävs i yrkesutbildningar innebär i genomsnitt kostnader på hundratals euro.

Enkäten gjordes som en del av Rädda Barnens och samarbetsparternas kampanj Maksuton 2. aste (andra stadiet kostnadsfritt), i vilken organisationerna genom medborgarinitiativ kräver att utbildningen på andra stadiet de facto ska vara avgiftsfri för alla.

I enkäten utreddes hur mycket studierna på andra stadiet har kostat och hur kostnaderna har påverkat studenterna och deras familjers utkomst.

575 studerande vid gymnasier och yrkesutbildningar eller unga som nyligen hade studerat samt deras föräldrar deltog.

Enkäten fokuserade även på upplevelser av fattigdom, social ojämlikhet bland unga och studiekostnadernas samband med dessa fenomen.

Organisationerna bakom kampanjen för att hålla andra stadiet kostnadsfritt kräver att riksdagen genomför en ingående undersökning och vidtar de åtgärder och lagreformer som behövs för att gymnasiestudierna och yrkesutbildningen ska vara avgiftsfria.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03