Enkät: Var ska stadscyklarna placeras i Esbo?

De 70 stationerna för stadscyklarna placeras främst i närheten av västmetron. Bild: Niklas Tallqvist

Esboborna kan pricka in cykelstationer på karta.

Stadscyklarna kommer till Esbo på våren. Där för har staden startat en karttjänst där stadsborna kan pricka in sina önskemål om var stationerna ska placeras.

Staden har redan gjort ett visst grundjobb och lagt in 87 cirklar för potentiella stationer. Stationerna kommer främst till stadens ostliga och sydostliga delar i närheten av västmetron, möjligtvis också i Alberga. Cyklarna är i första skedet 700 till antalet och stationerna ska vara 70.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46