Enkät: Unga vill lära sig mer om arbetslivet

Allt fler unga anser att andra stadiets studier saknar en koppling till arbetslivet, uppger tankesmedjan Talous ja nuoret har (Tat). Bild: Ari Sundberg/SPT

Allt fler unga anser att andra stadiets studier saknar en koppling till arbetslivet. Det visar en enkät som tankesmedjan Ekonomi och ungdom TAT låtit göra.

De som studerar vid gymnasier upplever att studierna bygger alltför mycket på obligatoriska ämnen och läxor medan de som pluggar vid yrkesskolor efterlyser bättre kvalitet och konkretionsnivå på undervisningen. Det som förenar de unga på andra stadiet är upplevelsen att studierna har en bristande koppling till arbetslivet. Det framgår av den färska enkäten Kun koulu loppuu (När skolan tar slut).

Nästan fyra av tio unga vill satsa på ett mellanår efter slutförda studier i gymnasiet eller yrkesskolan. Den vanligaste orsaken är att man vill pusta ut och fundera på sitt yrkesval.

– Tanken att hålla ett mellanår har blivit väldigt populärt. Det speglar en attitydförändring där den individualistiska livsstilen har kommit för att stanna, säger forskningschef Reeta Sutinen på T-Media.

De unga efterlyser mer individuell studiehandledning och tror hårt på sina möjligheter att få ett jobb. Fyra av fem unga tror att de kommer att hitta sin plats i arbetslivet.

Enkäten gjordes av T-Media i februari och mars i år och bygger på intervjuer med 13 984 unga som studerar vid yrkesskolor eller gymnasier.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning