Enkät: Stadsborna gillar inte nya metron

Västmetron fortsätter att orsaka problem. Stadsborna är ledsna på förseningar och halvfärdiga byggen, som ingången till nya stationen på Björkholmen i Helsingfors. Ilskan syns nu också i olika mätningar. Bild: Tommy Pohjola

Ett år efter starten kommer mätningen som visar på tummen ned för tunneltåget västerut. En annan granskning visar att byggförseningen är dyr.

De flesta som svarat på frågor om vardagen i kollektivtrafiken är nöjda med västmetron. Men politikerna i styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT är oroliga när nästan en tredjedel anser att åkandet blivit sämre. De förtroendevalda diskuterade siffrorna på mötet i går. Västmetron startade i november 2017.

Enligt en undersökning våren 2016 trodde lika många att nya västmetron skulle lyfta kollektivtrafiken medan nästan var fjärde förväntade sig en försämring. I samma mätning våren 2018 säger var fjärde resenär att åkandet blivit bättre tack vare metron.

Nya metron har drabbats av tekniska fel och bristen på personal. Många avgångar har ställts in och stundvis är det trångt i vagnarna.

Ett syfte med västmetron var att minska på personbilstrafiken men i stället har många stadsbor i Kyrkslätt, Köklax, Gäddvik och Esbo centrum oftare åkt bil, enligt HRT.

Överlag är resenärer i både Helsingfors och Esbo i snitt nöjda med kollektivtrafiken.

Kritiken mot västmetron har varit så kraftig att beslutsfattarna i Esbo, som är en av medlemsstäderna i HRT, krävt att det igen införs direkta bussförbindelser från Esbo till centrum av Helsingfors. Sådana införs också i oktober, lovar HRT som planerar trafiken.

Enligt HRT har man gjort allt som Esbo krävt och ändå har det enligt många stadsbor gått fel, utifrån den respons som politikerna får.

I HRT:s revisionsberättelse som också presenterades för politikerna på tisdagen fäster granskarna uppmärksamhet vid de månatliga kostnaderna för HRT som nya metrons försening orsakar. Kostnaderna uppskattas vara närmare en miljon euro i månaden. Också imageförlusten är betydande, heter det i rapporten. Samtidigt pågår främst i Esbo en debatt om investeringarna i metrobanan som ökar skuldbördan i hela staden.

Mätningen riktade sig till västmetrons resenärer 9.4–8.5.2018.

Målgruppen är stadsbor som fick en inbjudan att delta i undersökningen på de nya stationerna. Mätningen gjordes dock på nätet.

Sammanlagt 12 000 inbjudningar delades ut. Svarsprocenten är 31.

En liknande mätning gjordes också 2016.

Källa: Helsingforsregionens trafik HRT

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning