Enkät: För mycket sex i reklamerna för finländarna

Sommaren 2015 dök det upp paffigurer föreställande artisten Nicki Minaj i gatubilden i Helsingfors. Figurerna gjorde reklam för festivalen Summer Up.Bild: LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Över hälften av finländarna anser att det visas för mycket sex i medierna och reklamerna nuförtiden.

Det här framgår av en enkät som mätt finska värderingar och attityder och som gjorts i samarbete mellan Det bästa och det brittiska forskningsinstitutet Wyman & Dillon.

Av respondenterna var 54 procent helt eller delvis av samma åsikt om påståendet att det visas för mycket sex i medierna och reklamerna i dag. Rentav 70 procent av kvinnorna var av den här åsikten och 35 procent av männen.

Särskilt respondenter i barnfamiljer såg sex i medier och reklamer som störande.

Knappt 1 900 personer i Finland svarade på enkäten vid förra årsskiftet. Undersökningens felmarginal är högst 2,2 procentenheter åt vardera hållet. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33