Enkät: Flera dirigenter beredda att öka andelen kvinnliga tonsättare – men somliga är reserverade

Övre raden från vänster Anna-Maria Helsing, Leif Segerstam och Jaakko Kuusisto samt nertill Hannu Lintu, Susanna Mälkki och John Storgårds. Bild: Cata Portin/Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Vem är beredd att uppföra mera musik av kvinnliga tonsättare? Så svarar fjorton dirigenter.

Könsbalansen på orkestrarnas repertoar har debatterats flitigt de gångna veckorna i HBL och andra medier. I fredags publicerade HBL violinisten Mirka Malmis lista med tio verk som orkestrarna bo...