Enkät: Elevvården försämrades i och med distansundervisningen

Coronakrisen har lett till en sämre tillgång till skolläkartjänster, enligt en ny enkät. Bild: Mikael Sjövall/SPT

En tredjedel av kommunerna anser att tillgången till skolläkartjänster har varit usel under coronakrisen.

Elevomsorgen har försämrats märkbart under coronaepidemin. Det visar en ny enkät som Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket har gjort. I synnerhet tillgången till läkartjänster har försummats.

Av dem som svarade på enkäten uppger 33 procent att undantagsförhållandena har tärt på den individuella elevvården. I de 20 största kommunerna var samma andel 36 procent. Till exempel skolhälsovården har inte fungerat optimalt under epidemin, uppger kommunernas tjänstemän.

Enligt enkäten är det 31,8 procent av kommunerna som anser att tillgången till läkartjänster har varit dålig under coronakrisen. Tillgången till skolkuratorernas tjänster har däremot fungerat bra under epidemin, uppger 87 procent av dem som svarade på enkäten.

Sammanlagt 58 procent av alla kommuner svarade på enkäten om elevomsorgen som gjordes mellan den 29 april och den 6 maj.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning