Enkät: Bara en av tre är mycket intresserade av att rösta i områdesvalet – få vet vad det handlar om

Det första välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari. Förhandsröstningen i Finland infaller 12–18 januari och utomlands 12-15 januari. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Endast tre procent av finländarna uppger att de har en mycket bra förståelse av vad välfärdsområdesvalet innebär, uppger Näringslivets delegation EVA.

Endast 35 procent av finländarna är mycket intresserade av att rösta i det kommande välfärdsområdesvalet, visar en undersökning som gjorts av Näringslivets delegation EVA.

Intresset för att rösta i valet är störst bland Vänsterförbundets anhängare. Drygt 60 procent av partiets anhängare är intresserade av att rösta. Efter Vänsterförbundet är intresset störst bland Centerns, De Grönas och Socialdemokraternas anhängare.

Enligt EVA uppger endast tre procent av dem som svarat på undersökningen att de är väl införstådda med vilka slags frågor som berör välfärdsområdesvalet. Färre än en fjärdedel är någorlunda på kartan om vad valet gäller.

Nästan 70 procent uppger att välfärdsområdenas verksamhet är mer eller mindre obekant.

Enligt EVA brukar intresset för att rösta vara mycket riktgivande för det slutgiltiga valdeltagandet i olika nationella val.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning