Enkät: Att jobba inom äldrevården upplevs som allt tyngre

De anställda efterlyser framför allt fler anställda. Riksdagen kommer snart att behandla frågan om personaldimensionering vid dygnetruntboenden för seniorer. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Både den fysiska och psykiska belastningen för personalen i äldrevården har vuxit, enligt JHL:s nya undersökning.

Fysiskt tunga arbetsuppgifter har ökat och de anställda upplever jobbet som psykiskt tungt, framför allt eftersom de inte själva kan påverka arbetsmängden. Det här visar en enkät som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL, låtit göra.

Enkäten gjordes nu för andra gången. I år deltog 550 personer som jobbar inom äldrevården. Av dem jobbar 75 procent för den offentliga sektorn.

Närmare 85 procent av de tillfrågade upplever jobbet inom äldrevården som fysiskt tungt. I fjol var motsvarande siffra 82 procent. Hela 79 procent uppger att de har fysiskt tunga arbetsuppgifter. Det är 6 procentenheter fler än i fjol. Fortsättningsvis uppger väldigt många, 97 procent, att de arbetar i krävande arbetsställningar. Antalet har ökat med en dryg procentenhet sedan i fjol.

Av de som svarade på enkäten är drygt 63 procent över 50 år gamla.

– Det ser inte bra ut. Medelåldern bland de tillfrågade skvallrar också om att branschen inte är lockande. Unga vill inte komma till ett jobb med för få anställda där det alltid är bråttom, säger Anne Ranta vid JHL i ett pressmeddelande.

För mycket jobb

Enligt enkäten är jobbet också psykiskt tungt. Endast 9 procent uppger att de själva kan påverka arbetsmängden. Andelen är oförändrad sedan i fjol.

Hälften anser att utmaningarna på jobbet inte är rimliga. Det är en ökning med tre procentenheter sedan i fjol.

Trots att fler anser att ledarskapet förbättrats tycker fortfarande 65 procent att det krävs ytterligare klarhet i ledarskapet. Drygt 70 procent upplever att konstanta förändringar både på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna är psykiskt tungt.

De anställda efterlyser framför allt fler anställda. Riksdagen kommer snart att behandla frågan om personaldimensionering vid dygnetruntboenden för seniorer.

– Hoppas vi får en ny lag om personalkravet och att fler arbetstagare hittas. Många är oroliga över att det inte finns tillräckligt många. Det finns jobb inom äldrevården som inte kräver närvårdar– eller sjukskötarutbildning. Till de här jobben kunde vi anställda utbildade vårdassistenter, säger Ranta i pressmeddelandet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning