Enkät: Allt fler är i behov av mathjälp

Föreningar har sett en klar ökning av människor i behov av mathjälp. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

För 12 år sedan var det främst alkoholister som stod i brödkön, numera behöver folk i alla samhällsskikt mathjälp. Det skriver Uutissuomalainen.

Många finländare måste ty sig till mathjälp. Till exempel i Åbo ökade hjälpbehovet med över 25 procent på ett år, säger Jari Niemelä, verksamhetsledare för Operaatio Ruokakassi, till Uutissuomalainen.

Uutissuomalainen frågade aktörer som erbjuder mathjälp i de 12 största städerna. I de flesta av de tillfrågade städerna har hjälpbehovet ökat under fjolåret.

I enkäten framkommer att det är ett brett spektrum som behöver mathjälp: studerande, pensionärer, arbetslösa och barnfamiljer.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning