Eniga experter: Finland måste ändra kurs för att rädda tryggheten och välfärden

Nationalekonomerna Martti Hetemäki och Sixten Korkman samt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, anser alla att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Bild: Cata Portin

Vem bär ansvaret när vår trygghet, välfärdssamhället, håller på att rämna? Nationalekonomen Martti Hetemäki säger att det är bråttom att ändra kurs. Nationalekonomen Sixten Korkman säger att det krävs nytänk för att lösa frågorna och att besluten i sista hand ligger hos riksdag och regering. Minister Thomas Blomqvist menar att vi ska ta lärdom av företagsvärlden.

HBL skrev nyligen om Emilia Christiansen, Fred Henriksson och Tove Hertzberg som antingen pausat eller helt lämnat sina jobb inom den offentliga sektorn. För ingen av dem var lönen det avgörande även...