Enig sektion: Ingen Busholmsskola

Bild: Niklas Tallqvist

Utbildningsnämndens svenska sektion går enhälligt emot tjänstemännens beredning i skolfrågan i Helsingfors. Sektionen förkastar förslaget om ny skola på Busholmen medan Cygnaeus lågstadium slås ihop med Kronohagen och Grundskolan Norsen.

Utgången av torsdagskvällens möte var väntad eftersom sektionens medlemmar redan i fredags meddelade att man kommit överens om att inte ställa sig bakom tjänstemännens förslag. Det hade inneburit att Cygnaeus lågstadium (Banan) hade upphört att existera.

Nämndens svenska sektion vill att Cygnaeus, Kronohagen och Norsens Grundskola sammanslås till en skola, "Centrumskolan". Verksamheten fortsätter i det tre gamla skolhusen med gemensam direktion, rektor och biträdande rektor.

Den nya skolan inleder sin verksamhet den 1 augusti 2017. Avsikten är att årskurserna 5-9 går i Norsens skolhus medan förskolegrupperna ska finnas i Kronohagen på Gengatan och på Bangatan 8 (Cygnaeus).

För Brändö innebär reformen att lågstadieskolan flyttas till östra området. Det innebär att Botby grundskola blir närskola för eleverna som går ut årskurs 6 från Brändö. Överflyttningen sker från och med den 1 augusti 2018. De brändöelever som börjar i Norsen till och med hösten 2017 fortsätter också i Norsen.

Den svenska sektionen motiverar sitt beslut med att alla de svenska skolhusen behövs för det svenska skolnätet. Även om elevantalet är i stigande, anser sektionen att de inte räcker till för öppnandet av en ny skola på Busholmen. Enligt prognoserna kan antalet elever på Busholmen uppgå till 100 om tio år.

En del busholmsföräldrar har ansett det obegripligt att hundra elever inte ska räcka till för etablerandet av en skola.

Sektionen uttalar en förhoppning om att utbildningsverket fortsätter att utveckla visionen om en tvåspråkig skola och att den beaktas när nya skolhus byggs i framtiden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning