Engelskan stärker ytterligare sin dominans i årskurs 1-6

I vissa skolor är det obligatoriskt att läsa engelska redan i årskurs 1-6, medan det är valbart i andra skolor. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Största delen av eleverna i årskurs 1-6 läser nu engelska.

Förra året läste 83 procent av eleverna i årskurs 1-6 engelska. Det är en ökning med 9 procentenheter jämfört med året innan, enligt Statistikcentralen. I årskurs 7-9 läste nästan alla elever engelska.

I vissa skolor är engelska obligatoriskt redan i årskurs 1-6 och i vissa kommuner kan man välja att börja läsa engelska först i årskurs 7-9.

Enligt den nya läroplanen för grundskolan ska alla elever från och med i år läsa det första främmande språket eller det andra inhemska språket redan i årskurs 1.

I finska skolor läste 18 procent av eleverna i årskurs 1-6 svenska och i årskurs 7-9 läste 93 procent svenska.

I årskurs 7-9 läste 9 procent av eleverna tyska och 5 procent läste franska.

Intresset att läsa andra främmande språk än engelska har sjunkit under de senaste åren.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning