Engelskan stärker ytterligare sin dominans i årskurs 1-6

I vissa skolor är det obligatoriskt att läsa engelska redan i årskurs 1-6, medan det är valbart i andra skolor. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Största delen av eleverna i årskurs 1-6 läser nu engelska.

Förra året läste 83 procent av eleverna i årskurs 1-6 engelska. Det är en ökning med 9 procentenheter jämfört med året innan, enligt Statistikcentralen. I årskurs 7-9 läste nästan alla elever engelska.

I vissa skolor är engelska obligatoriskt redan i årskurs 1-6 och i vissa kommuner kan man välja att börja läsa engelska först i årskurs 7-9.

Enligt den nya läroplanen för grundskolan ska alla elever från och med i år läsa det första främmande språket eller det andra inhemska språket redan i årskurs 1.

I finska skolor läste 18 procent av eleverna i årskurs 1-6 svenska och i årskurs 7-9 läste 93 procent svenska.

I årskurs 7-9 läste 9 procent av eleverna tyska och 5 procent läste franska.

Intresset att läsa andra främmande språk än engelska har sjunkit under de senaste åren.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning