Engelska ålar flygs till Finland i morgon

Ålen är en mycket anpassningsbar fisk men har minskat kraftigt i europeiska vatten.Bild: Arkiv / Centralförbundet för fiskerihushållning

Ålarna anländer till Helsingfors-Vanda flygfält i morgon eftermiddag. Det tar en timme att checka ut de 79 000 ålynglen, efter det fortsätter de omedelbart färden med bil till rent vatten.

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar regelbundet ål från England. I år utplanteras det sammanlagt 79 000 ålyngel, för att förstärka ålbeståndet i Finland och Östersjön.

Ålen är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Ålbestånden i Europa har minskat kraftigt och Finland har liksom de övriga EU-länderna en ålförvaltningsplan.

Årets ålar kommer från floden Severn i England och de har hållits i karantän i Sverige. De är cirka 10 centimeter långa och väger cirka 1 gram.

Ålarna som kommer till Finland har badats i strontiumklorid, vilket lämnar spår i fiskarnas hörselstenar. När de utplanterade ålarna når fångststorlek kan man med hjälp av märkningarna följa upp ålbeståndet.

Ålen lever till och med 40 år i våra vatten, innan den blir könsmogen och inleder sin 6 000 kilometer långa vandring till Sargassohavet. De finska ålarna är i europeisk jämförelse verkligt stora då de inleder sin långa vandring.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00