Engångsposter tyngde Aktias resultat

Bild: Vesa Moilanen

Omstruktureringarna i personalen kostade bolaget 6 miljoner euro under tredje kvartalet.

Finanskoncernen Aktias rörelseresultat för tredje kvartalet sjönk till 8,0 miljoner euro, jämfört med 15,8 miljoner året innan. Resultatet tyngdes av engångsposter som anknyter till bolagets personalomstruktureringar. Resultatet per aktie sjönk från 0,19 till 0, 10 euro.

Aktias intäkter från affärsverksamheten sjönk en aning till 50,3 miljoner (50,9) medan intäkterna från avgifterna ökade märkbart till 22 miljoner (20).

Kostnaderna för affärsverksamheten ökade med hela 20 procent från 34,6 miljoner till 41,7 miljoner. Största delen av dessa består av omstruktureringskostnader som gäller personalen, 6 miljoner. Andra omstruktureringskostnader stod för 1,3 miljoner.

Bolagets rörelseresultat utan engångsposter sjönk något från fjolåret, till 15,7 miljoner (16,8).

Hittills i år är Aktias rörelseresultat 26 procent lägre än i fjol. Under de tre första kvartalen i fjol gjorde Aktia en vinst på 52,9 miljoner euro, i år endast 38,9 miljoner.

Det jämförbara resultatet uppgår dock till 48,5 miljoner i år, jämfört med 49,0 i fjol.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03