Enfrågerörelserna utmärks knappast av helhetstänk

I dag finns kunskap om att även till synes enkla problem kan kräva många olika och samverkande åtgärder.

Någon kommer dö. Eller åtminstone skada sig allvarligt. Det är min första tanke när jag upptäcker att cykelleden i centrala Göteborg plötsligt går ut i gatan. Visserligen är rutten markerad med...