Energipolitiska klimatutmaningar att kapa utsläppen till 2030

När den fossila gasen inte längre får användas kan man ju utlokalisera den stängda tyska kärnkraften till nybyggd kärnkraft i Polen, som i sin tur måste stänga sin kolkraft.

Någon lätt uppgift för EU kommer det inte att bli att kapa utsläppen med 55 procent till 2030, jämfört med 1990, med slutdestination nollutsläpp 2050. Kanske det går för EU liksom det gick för Angela Merkel då hon litade på grön ersättningsenergi för tio år sedan då hon i samband med Fukushima-olyckan beslöt stänga Tysklands kärnkraft. Det gick inte och nu måste hon ersätta tysk kolkraft med rysk fossil gas för att EU:s ledande energimotor inte skall börja hosta. Och när den fossila gasen inte längre får användas kan man ju utlokalisera den stängda tyska kärnkraften till nybyggd kärnkraft i Polen, som i sin tur måste stänga sin kolkraft.

Tyvärr litar jag inte på blåögda politiker, men kanske något kan göras så att jag under resten av mitt liv får leva i en något så när miljö som jag vant mig med.

Magnus Rögård, Nurmijärvi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning