Endast skrämmande klimatnyheter ger rubriker

Oväder som 1970 inte registrerades speciellt sker nu på tättbebyggda områden och registreras som extrem väderhändelse.

HBL (14.10) skriver att "väderxtremerna är femfalt fler än för 50 år sedan" vilket skylls på mänsklig klimatförändring, det vill säga koldioxidutsläpp.

Jag sökte data från olika källor och påståendet om femfaldig ökning verkar grovt överdrivet. Informationsflödet och rapporteringen har dessutom dramatiskt ökat på 50 år, en storm som stjälpte träd i Burundi 1970 registrerade man knappast då som en extrem väderhändelse, vilket man gör i dag.

Om vi ändå accepterar att översvämningar och extrem torka har ökat skulle det vara tecken på okunskap att skylla allt detta på klimatförändring. Utdikning av vattenbindande våtmarker för bosättning och jordbruk, avskogning och asfaltering är välkända konkreta orsaker till ovanstående fenomen. Och förändringen har på 50 år varit ofattbart dramatisk.

Jordens skogstäcke har minskats till hälften sedan år 1970! Befolkningen som ökat från 3,7 till 7,8 miljarder har tagit i bruk mycket mera bostadsmark och inte bara producerat dubbelt så mycket mat, utan mångdubbelt så mycket mat på mångdubbelt så stor åkermark då svält numera endast är ett lokalt fenomen och människor älskar biff producerad med soja.

Mat produceras på nyröjd, avskogad och utdikad åkermark som lätt översvämmas eller torkar. Bosättningen har expanderat på torrlagda flodbäddar och stränder som givetvis lätt översvämmas på nytt. Oväder som 1970 inte registrerades speciellt sker nu på tättbebyggda områden och registreras som extrem väderhändelse.

Att antalet dödsoffer för naturkatastrofer har minskat till en liten bråkdel på 50 år noterades förvisso i artikeln, men givetvis inte i rubriken. Endast skrämmande klimatnyheter ger rubriker.

Jarl Ahlbeck, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning