Endast sex kommuner ansökte om att delta i språkexperimentet

Bild: Mostphotos

Enligt ansökningarna skulle möjligheten erbjudas sammanlagt 486 elever.

Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk i stället för det andra inhemska språket, svenska. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket i höst.

Kommunerna som ansökt om tillstånd är Jämsä, Kaustby, Nyslott, Pieksämäki, Rovaniemi och Ylöjärvi. I de flesta ansökningarna erbjuds ryskan som valbart språk, men också tyska, franska och spanska erbjuds. Språken som erbjuds varierar mellan kommunerna.

Inga svenskspråkiga utbildningsanordnare har ansökt om att delta i försöket. Upp till 2 200 elever skulle ha fått delta i försöket, och i ansökningsinstruktionerna till kommunerna står det att man kan ta till lottdragning för att välja vem som får vara med.

Är det ett problem att intresset för att delta inte ens omfattar 500 elever, undervisningsrådet Anu Halvari på Utbildningsstyrelsen?

– Det kan jag inte säga. Men det är en helt tillräcklig mängd med bra geografisk spridning – kommuner i norr, väster och öster. Ingen i söder, men det var väntat.

Utbildningsstyrelsen ska nu lägga fram ett förslag till Undervisnings- och kulturministeriet, som beviljar tillstånden under våren. Kommunerna som deltar i försöket är tvungna att ordna undervisning i svenska om en elev i klassen så önskar och samtidigt erbjuda det andra språket, vilket ökar kostnaderna. Därför ersätts kommunerna till 95 procent för de extra utgifterna som uppstår.

Ifall en elev ångrar sig det första året och vill välja svenska i stället, är kommunerna förpliktigade att ordna stödundervisning. Från sjuan uppåt är det upp till kommunerna om de erbjuder den möjligheten.

Försöket är en del av Juha Sipiläs regeringsprogram Den nya grundskolan.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning