Endast det bästa är gott nog för ombyggd ädelsten

Man kunde tänka sig att den som skaffar en segelbåt helst tar en som är i bra skick. Men så är det inte alltid. Ägaren till 12mR Blue Marlin, Henrik Andersin, är en erfaren seglare och har alltid tilltalats av de estetiska kappseglingsbåtar som byggdes före andra världskriget.

– Före kriget blev båtarna bara längre och längre, efter kriget kortare och kortare, säger Henrik Andersin.

Så småningom föddes hos honom idén att själv skaffa en av de stora kappseglingsbåtar som han alltid beundrat.

Men varför köpa en som är i uruselt skick?

– Vi var faktiskt och tittade på en likadan och delvis renoverad båt i Newport. Men om man köper en som är delvis renoverad så litar man kanske på att det som uppges har fixats. Men det kan hända att det inte räcker och måste göras om – och till slut har man byggt om hela båten i alla fall.

Det viktiga var i alla fall att båten skulle ha en fin historia och det hade Blue Marlin.

Under normal seglats finns det ett mantåg att gripa tag i. Men när Blue Marlin deltar i kappseglingar tas mantåget som löper runt båten bort. Bild: Leif Weckström

Båten började byggas 1936 och blev färdig 1937. Andersin köpte båten 2006 som vid det laget hade haft flera ägare. Från båtens dåvarande hemhamn i Slovenien transporterades båten med långtradare till Kotka.

Nu började ett omsorgsfullt och långt planeringsarbete. Efter det inleddes själva renoveringen på Allan Savolainens varv. Savolainen var involverad i projektet från början.

Renoveringen drog ut på tiden längre än beräknat, men i juni 2014 var Blue Marlin klar för sjösättning. Då var hon som ny, delar av galvaniserat stål i skrovet hade bytts ut mot brons, modern teknik, kök och dusch hade installerats.

Blue Marlin byggdes som kappseglingsbåt. Det är hon fortfarande, men hon används också för charterseglatser.

Ombord på båten har kaptenen och proffsseglaren Chris Winter med sig sonen Hans och båtvarvsägaren Allan Savolainens son Ville. Båda två ingår i besättningen. När Blue Marlin deltar i tävlingar är det Chris som lägger upp strategin.

Chris Winter ber Hans starta motorn och vi lägger ut från NJK:s hamn på Blekholmen. Det dröjer inte länge förrän storseglet ska hissas.

Ombord på båten är nio hankeiter, studerande och alumner, många av dem duktiga och ivriga seglare.

Varning. Ingen har trillat över bord tillsvidare. Se till att ingen av er blir den första, sade skepparen Chris Winter. Och ingen gjorde det den här gången heller. Bild: Leif Weckström

Nu behövs det frivilliga upp på däck för att få upp storseglet. Fanny Fröman och Mika Mustakallio tar sig an jobbet. De håller på en god stund. Storseglet är 110 kvadratmeter och väger 100 kilo.

– Seglet är ju större än min lägenhet, säger en av hankeiterna och kisar uppåt över den väldiga segelytan mot masttoppen.

Vi styr ut till havs. Med ombord är också olympiaseglaren Camilla Cedercreutz. Camilla är också kommodor för Hanken Yacht Club rf.

Och det är faktiskt på grund av Hankens studentkårs seglarklubb som vi är ute på sjön med Blue Marlin. När klubben bildades ordnades den första stödseglatsen. Med hjälp av de medel som då flöt in, köptes Hanken Yacht Clubs egen H-båt, S/Y Lilla Skumpan. Också nu har deltagarna betalat en avgift för att stödja seglarklubben. Vinsten går oavkortad till underhållet av Lilla Skumpan.

För Lilla Skumpan är egentligen alla hankeiters, både nuvarande och tidigare – alumners – båt.

– Att låna Lilla Skumpan kostar ingenting. Men vi kollar förstås att den som vill låna den också kan hantera den, säger Camilla.

På listan finns för närvarande sju, åtta namn. Men det finns plats för fler, en övre gräns finns inte.

I tur och ordning får alla pröva på hur det är att hålla i rodret på Blue Marlin. Mjukt och tyst plöjer vi fram genom böljorna, vi får vind i seglen.

Efter fem timmar nalkas vi NJK:s hamn på Blekholmen igen. Dags att reva seglen och göra sig redo för att stiga i land.

Seglatsen med en av Finlands största träbåtar är över. Men knappast intresset för segling för dem som var med.

Hankens kårordförande Henna Konsti har en enda gång förr varit ombord på en segelbåt men tvekade inte en sekund när skepparen, Chris Winter, frågade vem som frivilligt ville bli rorsman. Bild: Leif Weckström

Fakta

Blue Marlin

Ritad av: Charles E. Nicholson 1937

Byggd av: Camper & Nicholson, Storbritannien

Strategiska mått: längd 21,4 m, bredd 3,60, djup 2,8 m, vikt 30,5 ton

Segelyta: 183 kvm

Tidigare namn: Hurricane och Alanna

Källor: www.bluemarlin.fi, Kauppalehti

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46