Europaparlamentet röstade för att fasa ut burar inom djurproduktionen

Ett EU-medborgarinitiativ om att förbjuda burar i djuruppfödning behandlas på EU-nivå. Bild: Christa Lundström/SPT

På torsdagen röstade Europaparlamentet om att fasa ut användningen av burar inom djurproduktionen i EU. 558 röstade för och 37 röster emot medborgarinitiativet. 85 parlamentariker var frånvarande.

EU-medborgarinitiativet End the cage age uppmanar EU att avveckla alla burar i EU:s djurproduktion senast till år 2027, och att övergången ska underlättas genom ekonomiskt stöd till jordbrukare.

Initiativet lanserades hösten 2018. När namninsamlingen avslutades exakt ett år senare hade nästan 1,4 miljoner personer från 18 EU-länder skrivit under. För att EU-kommissionen ska ta ställning till ett initiativ måste en miljon namnunderskrifter från minst sju olika EU-länder samlas in.

I Finland samlade EU-medborgarinitiativet in ungefär 38 500 underskrifter.

– Hundratals miljoner djur i Europa föds upp i trånga och karga burar där djuren inte kan röra på sig ordentligt. Burarna begränsar djurens normala beteende markant, säger Maria Lindqvist, verksamhetsledare på Djurskyddet Finland.

– Ordet bur ger alltid negativa konnotationer. Kollar man på burar ur ett historiskt perspektiv har de gett till exempel rena ägg till konsumenterna och tryggat djurhälsan, säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund.

Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund kan en eventuell lagstiftning om ett burfritt EU medföra konsekvenser och utmaningar för de finländska djurproducenterna.

– Det kan uppstå oskäliga kostnader för producenterna vid en övergång till en helt burfri produktion. Därför borde det i så fall finnas en tillräcklig övergångsperiod, säger Laxåback.

Är ett burlöst Finland realistiskt?

– Jag tror att till exempel äggsektorns chanser att gå från bur- till golvproduktion är realistiska, men det är antagligen en större utmaning för pälsnäringen, säger Laxåback.

– Ja, det är det. Etik är en megatrend, och djurens välbefinnande och rättigheter är alltmer av intresse för människor. Konsumenterna har en stark vilja att byta till en mer etisk djurproduktion, och förr eller senare måste detta också beaktas i beslutsfattande och lagstiftning, säger Lindqvist.

Enligt Djurskyddet Finland är det nödvändigt att frågan lyfts på EU-nivå.

– Det är viktigt att burförbudet främjas på EU-nivå, eftersom det har funnits en politisk ovilja att driva frågan i Finland på grund av kostnader, säger Lindqvist.

End the cage age är det sjätte europeiska medborgarinitiativet under de senaste åtta åren som lyckats samla in tillräckligt många underskrifter för att behandlas på EU-nivå.

För att Europeiska kommissionen ska ta ställning till ett initiativ måste en miljon namnunderskrifter från minst sju olika EU-länder samlas in.

Underskrifterna kan samlas in både fysiskt på papper och via internet. Att nå en miljon underskrifter får ta högst 12 månader.

De som undertecknar ett initiativ måste vara EU-medborgare och ha rösträtt i Europaparlamentsvalet i sitt medborgarland.

En organisationsgrupp ska bestå av minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika EU-länder och får rösta i Europaparlamentsval i sina länder.

Om ett initiativ uppfyller alla villkor kommer det att utredas av Europeiska kommissionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning