Enbart vindkraftsel räcker till

Redan nu räcker el från vår hemmaproducerade vindkraft till att ladda 1,5 miljoner elbilar under ett kalenderår.

Som Kari Tallberg (HBL Debatt 24.1) skriver uppgick den sammanlagda elförbrukningen i Finland till 87 TWh under fjolåret. Björn Fant har i ett inlägg samma dag räknat fram ett framtida scenario där 600 000 elbilar i Finland skulle sluka laddningsel för 2,3 TWh per år. Denna framtida energimängd motsvarar 2,6 procent av fjolårets elförbrukning i riket.

För att konkret påvisa den ringa storleksordning som det handlar om lyfter jag fram vindkraften som under fjolåret producerade 5,8 TWh i Finland. Trots vindkraftens blygsamma roll på vår energimarknad räcker redan nu elen från vår hemmaproducerade vindkraft till att ladda 1,5 miljoner elbilar under ett kalenderår. Prognoserna pekar på att under innevarande kvartal kommer antalet laddbara personbilar i Finland att uppgå till 20 000.

För att förse hela vår elbilpark (20 000 personbilar) med laddningsström behövs det cirka 76 GWh per år som i storleksordning motsvarar drygt 1 procent av vår nationella årliga produktion av vindkraft. Må mitt bidrag till debatten vara att vi i framtiden ska tala om hur stor del av vindkraften som går åt för att kunna förse det växande antalet laddbara personbilar med elström.

Robert Wiklund Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning