En vilsen hegemoni

"Ännu för tre månader sedan kunde Donald Trump utbrista i ett 'låt någon annan slåss över detta blodbesudlade landskap'. Nu inbjöd han till nya blodbestänkta orgier."

Under julhelgen började jag fundera på en spalt under rubriken ni ser här ovan. Det finns ett otal orsaker till att fundera över begreppet. Europa har i olika sammanhang efter andra världskriget försö...