En värld utan fel under vår livstid

Politik handlar om att fördela resurser och i en värld utan resurser är politik poänglös. Inte ens en upplyst diktator skulle råda bot på situationen. Utan mat, vatten, medicin eller beboeliga landmassor finns inget att fördela.

Världen som vi känner till den upphör inom kort. Under min livstid har miljoner arter dött ut, regnskog skövlats, korallrev förstörts. Alla människor på jorden har fortsättningsvis inte rent dricksvat...