En värdig vård

Det är inte konstruktivt att demonisera den privata sektorn eller den offentliga sektorn i vården. Båda behövs.

Äldrevården har blivit en stor fråga i politiken, äntligen. Finland har satsat i nordisk jämförelse mycket mindre på vården. De som är mest utsatta, såsom demenssjuka äldre personer som inte har...