En vacker trädgård är dyr men värt det - "när jag ser en nätt klematis bara måste jag ha den"

Monica Hansténs trädgård höll öppet för besökare på söndagen den 7 juni. Bild: Sofia Grünwald

Över fyrahundra trädgårdar runtom i Finland slog upp portarna för allmänheten på söndag då den årliga temadagen Öppna trädgårdar ordnades. Monica Hansténs trädgård i Britas i Helsingfors var en av dem.

Evenemanget Öppna trädgårdar har ordnats varje år sedan 2012 av Puutarhaliitto och Svenska trädgårdsförbundet. Då öppnar både offentliga och privata trädgårdar runtom i Finland dörrarna för besökare....