En utsedd person får jaga djur i Åbo hamn

"Jag skulle inte vilja tro att Åbo stad är så här djurovänlig, utan kanske obetänksam."

Åbo Underrättelser skriver den 28.1.2020 att det har beviljats lov till en viss person (Jukka Saarinen) att skjuta djur i Åbo hamn. Likvideringen gäller minkar, mårdhundar, förvildade kattor, kråkor, skator, kajor och tamduvor. Särskilt duvorna lär ska smutsa ner gångbroarna med sin avföring.

Det är nu bara så att det inte mera tycks finnas plats för djur i människans värld. Inte i naturen och inte i staden. Alltid är det något fel med dem. Antingen äter de jägarens byte eller trädgårdens blommor eller så bara skiter de på fel ställen. Den här Jukka Saarinen tycks dessutom själv vara aktiv i ärendet både när det gäller fler arter och fler ställen att likvidera på. Han har också ansökt om lov att få skjuta gråtrutar men inte beviljats lov eftersom gråtruten har minskat kraftigt på senaste tid, precis som skatan. Saarinen har heller ingen möjlighet att skilja på lösgående tamkattor och vildkattor. Det klarnar endast genom att infånga katten med fälla!

Jag skulle inte vilja tro att Åbo stad är så här djurovänlig, utan kanske obetänksam.

Britt-Marie Juup Djurens Röst

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning