En uppgradering av vårt geografiska läge

En islossning som kan ha en stor betydelse för Finland håller på att äga rum uppe i norr.

Finlands geografiska läge har under vissa perioder varit direkt katastrofalt då vår östra granne med våld som verktyg velat expandera västerut. Efter kalla krigets dagar har de negativa effekterna av vår plats på kartan närmast begränsat sig till avsevärt längre avstånd till exportmarknaderna jämfört med nästan vilket annat europeiskt land som helst.

Förutom att de långa transportsträckorna höjer logistikkostnaderna är vår utrikeshandel sårbar eftersom cirka 90 procent av vår import och export sker via fartyg som trafikerar Östersjön. Störningar i den trafiken leder därför till omedelbara konsekvenser för Finland.

För tillfället lever vi i ett tidevarv där vårt geografiska läge ger oss fördelar, förutsatt att vi vågar ta tag i dem. Vårt nationella flygbolag Finnair insåg i ett tidigt skede att den ekonomiska tillväxten i Kina på sikt kommer att radikalt öka efterfrågan på flygturer mellan Europa och de växande metropolerna i Asien. Finnair utnyttjade Finlands i detta fall fördelaktiga läge och skapade samtidigt passagerarvolymer som gör det möjligt att upprätthålla ett brett utbud av rutter till centrala destinationer i Europa.

Det mest omdiskuterade projektet för att knyta Finland till det europeiska logistiknätet är för tillfället en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. En direkt väg- och tågförbindelse skulle radikalt förbättra vår åtkomst till Baltikum och Centraleuropa.

En islossning som kan ha en stor betydelse för Finland håller på att äga rum uppe i norr. Klimatförändringen leder till att Nordostpassagen sannolikt blir trafikerbar under en större del av året. Det förkortar avståndet för transporterna mellan Europa och Asien och öppnar upp nya möjligheter för Finland.

Trafikverket publicerade förra veckan en rapport som visar att en tågförbindelse mellan Rovaniemi och norska Kirkenes nära den ryska gränsen är det mest fördelaktiga alternativet för att ge Finland tillgång till en hamn vid Norra ishavet.

Norge har engagerat sig i projektet och ser möjligheter för export av fisk och råvaror. För Finlands del handlar det om att dra nytta av de framtida arktiska transportströmmarna och skapa en alternativ rutt för vår utrikeshandel.

Vilken ska vi då välja? En tunnel till Tallinn eller en tågförbindelse till Ishavet? Ett eventuellt beslut om att bygga någondera eller till och med båda bör basera sig på gedigna utredningar. De preliminära kalkyler som har gjorts visar att båda sannolikt är lönsamma investeringar.

Det är viktigt att komma ihåg att det i grunden inte handlar om konkurrerande projekt. Tvärtom. En tågförbindelse från Ishavet via Helsingfors och Tallinn till Europa ökar värdet på båda investeringarna. Till syvende och sist handlar det om att göra de investeringar som skapar den ekonomiska aktivitet som behövs för att trygga vår välfärd på lång sikt. Genom att satsa rätt kan vi vända vårt geografiska läge till en fördel.

Juho Romakkaniemi vd för Centralhandelskammaren

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning