En uppföljare 28 år senare

Marita Viitasalo spelar Debussys preludier omsorgsfullt, utan excesser.

PIANOMUSIK

Marita Viitasalo

Claude Debussy: Preludierna bok 2, Suite bergamasque. (Ondine)

Inspirerad av Paavali Jumppanens utmärkta recital förra veckan sätter jag på Marita Viitasalos färska skiva för att lyssna igenom hennes tolkning av Debussys tolv preludier i andra boken.

Marita Viitasalo är kanske mest känd som Soile Isokoskis långvariga liedpartner, men har på senare år spelat mera solo- och kammarmusik. Hon spelar omsorgsfullt med en vårdad klangkultur, utan några som helst excesser, utan teatrala element, rentav beskedligt.

Det har sina goda sidor. Greppet passar bra i lugna, stillsamma preludier som Feuilles mortes (Döda blad), eller sjunde preludiet där månskenet skådas genom den fallande linjen i höger hand.

Men jag kommer också att sakna något. Inledande Brouillards (Dimmorna), som borde vara ett av de mera drömska styckena, flyter vidare med nästan metronommässig jämnhet, som känns en aning främmande. Habaneran i La puerta del Vino eller och karaktäriseringen av general Lavine kunde kanske ha varit tuffare, mera excentriska. Borde sjöjungfrun i Ondine vara ännu mera flyktig och undanglidande? I det etydliknande stycket Les tierces alternées (Alternerande terser) får jag uppfattningen att Viitasalo valt ett lite långsammare tempo för att inte ta några som helst risker.

Bäst gillar jag tolkningarna av Hommage à Samuel Pickwick som spelas med tillbörlig auktoritet och sista preludiet, Fyrverkerierna, där den sköna virtuositeten lever i symbios med det omsorgsfulla spelet.

Keith Andersons text i skivhäftet lägger onödigt stor vikt vid biografiska kuriositeter och musikhistoriska självklarheter, medan styckena – eller åtminstone några av dem – kunde ha presenterats ännu mer ingående.

På skivan finns en gedigen version av fyradelade Suite bergamasque med ett ökänt örhänge i Clair de lune. Skivan kan ses som en uppföljare till Viitasalos skiva från 1988 med de tolv preludierna ur första boken.

Wilhelm Kvist Musikredaktör

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03