En två sekler gammal uppdatering på sociala medier

Helsingfors stadsorkester framförde två Berliozverk på samma kväll - Cécile Orblin var en riktig lyckträff i talrollen. Bild: Pressbild / Stefan Bremer

Helsingfors stadsorkester och Klaus Mäkelä gjorde en levande och analytisk tolkning av två stora Berliozverk, skriver Mats Liljeroos. De två verken framfördes som en helhet enligt tonsättarens ursprungliga önskan.

Hector Berlioz Symphonie fantastique (1830) har, inte utan en viss rätt, ansetts som ett slags romantikens iögonfallande auditiva skyltfönster. En spektakulär komprimering av tidens idémäs...