En trygg skolväg är alltid de vuxnas ansvar – gå igenom vägen med barnet innan skolstart

Både polisen och Trafikskyddet säger att det är viktigt att föräldrarna går igenom skolvägen med barnet då barnet ska börja ta sig själv till och från skolan. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Polisen och Trafikskyddet uppmanar föräldrarna att se vägen ur barnets perspektiv. Ett barn ser trafiken med andra ögon än en vuxen person.

När ett barn börjar skolan innebär det i många fall att hen får större frihet att röra sig ensam på vägen. Men med frihet kommer också mer ansvar.– Det kan vara första gången de ensamma rör sig i traf...