En tredjedel vill oftare jobba på distans – men flera arbetsplatser saknar riktlinjer

Den vanligaste orsaken att anställda inte kan jobba på distans är arbetets karaktär. I hälften av fallen går inte arbetet att utföra på distans. Bild: SPT

En tredjedel av dem som jobbar inom den privata sektorn skulle vilja jobba mer på distans, visar Tjänstemannaförbundet Ertos enkät.

Däremot säger 22 procent att de inte får jobba på distans trots att de skulle vilja och 12 procent säger att de skulle vilja distansjobba oftare än de gör det i dag.

Den vanligaste orsaken att anställda inte kan jobba på distans är arbetets karaktär. I hälften av fallen går inte arbetet att utföra på distans. Men en fjärdedel säger att orsaken är att företaget saknar riktlinjer för distansjobb. Man har helt enkelt inte diskuterat eller fattat beslut om distansjobb.

Erto frågade 2 383 av sina medlemmar om distansjobb i oktober. De som deltog i enkäten jobbar inom den privata sektorn vid olika slags företag inom service- och specialbranscher, och vid föreningar och organisationer.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning