En tredjedel vill inte ha moskéer eller rikets sal i grannskapet

Finlands Islamförsamlings moské i Träskända. Bild: Mikko Stig

Mer än en tredjedel av finländarna vill inte ha en moské eller Jehovas vittnens rikets sal i sitt grannskap. Bara två procent motsätter sig lutherska eller ortodoxa kyrkor i sitt eget bostadsområde. Det framgår av en rapport från Kyrkans forskningscentral.

– Moskéerna upplevs som ett hot mot den finländska kulturen och de världsliga levnadsvanorna, säger forskaren Jussi Sohlberg på Kyrkans forskningscentral.

Finländarna förhåller sig också reserverat mot att de som utför offentliga uppgifter klär sig religiöst. Kring 28 procent ansåg att detta inte är godtagbart.

– Den grupp människor som är varken negativ eller positiv är i de flesta fall den största. Finländarna har en i allmänhet lidelsefri inställning till de här frågorna, säger forskaren Kimmo Ketola på Kyrkans forskningscentral.

Sommarpsalmen populärare

Finländarna är inte heller beredda att entydigt ta in traditioner från andra religioner till skolornas högtider. Fyra av tio finländare sade att de var av annan åsikt.

Uppståndelsen för ett par år sedan om att sjunga Den blomstertid nu kommer på skolavslutningen verkar ha lett till att fler förhåller sig mycket positivt till psalmen. Cirka 85 procent av finländarna förhåller sig positivt till den. Andelen som förhåller sig ytterst positivt hade ökat med 5 procentenheter sedan 2011.

Men enligt rapporten har bara kring en tredjedel av finländarna uttalade lutherska värderingar. En tredjedel av finländarna går på gudstjänst minst en gång om året och ber varje vecka eller oftare.

Viktigt att förhindra fuskmedier att bli inflytelserika

De sociala medierna är numera en väsentlig del av vardagen för största delen av finländarna.

– Under de två senaste åren har diskussionerna handlat om medveten informationspåverkan som i synnerhet Ryssland hållit på med i frågor som hör till dess intressesfär. Det andra fenomenet är de nya fuskmedierna och av dem har MV-lehti, som publicerar förvrängda, falska och stulna artiklar och som också har attackerat kyrkan många gånger, blivit en av de synligaste, står det i rapporten.

Det är också väsentligt för hur medieklimatet i Finland utvecklas att man lyckas förhindra att hat- och fuskmedier får stort inflytande.

– Tills vidare är finländarnas mediekompetens fortfarande bra när det gäller det här: även om kring hälften av finländarna känner till sajter som MV-lehti och Magneettimedia är det bara åtta procent som tycker att de är tillförlitliga källor.

Rapporten utgår från en enkät som mer än 4 200 personer svarade på i fjol.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning